Модернизация

Както всички механични съоръжения, асансьорите имат ограничен живот. В определен момент, поради проблеми с безопасността, повтарящите се ремонти или неефективността на някои компоненти се налага модернизация на съществуващото оборудване. Това подобрява безопасността на пътниците, ефективността и надеждността. Влагането на средства за модернизация е една правилна инвестиция, която в дългосрочен план ще Ви спести пари и ще намали многократно аварийните ситуации на Вашия асансьор.

Всяко подобрение се прави според конкретната ситуация и състоянието на оборудването. Това може да бъде както подобрения по задвижващата част на асансьора, вратите или кабината, така и добавяне на нова микропроцесорна компютърна система за управление. Модернизираната система намалява потреблението на енергия и значително намалява разходите за ремонт.

Подобряването на безопасността и спокойствието са двете най-важни ключови предимства при модернизацията.